Categoria | Amprenta CO2

Ciclul de viaţă al camioanelor

Publicat in 02 noiembrie 2009 de VOLVO

Cu aproximativ trei ani în urmă, opinia publică mondială a început să-şi facă griji în legătură cu schimbările climei. Culoarea verde a devenit interesantă pentru mulţi şi, de la vedete ale muzică la politicieni, cu toţii au dorit să-şi etaleze atitudinea ecologică. Lumea afacerilor mondiale a răspuns rapid la această schimbare şi, de la fabricanţii de ciocolată la companii navale, cu toţii au început sa-şi ţină sub control impactul asupra mediului al produselor lor, luând iniţiativă în acest sens.

screen-capture

Desigur, companii din multe domenii şi-au arătat diferite grade de implicare în problemele mediului pe parcursul anilor, dar nu înainte ca schimbările de climă să devină o prioritate a agendei internaţionale iar impactul asupra mediului să devină o parte a vieţii economice. “Este un lucru major în lumea afacerilor de astăzi ,” declara Raul Carlson, un consultant internaţional în industrie şi un cercetător privind ciclul de viaţă al produselor. “Nu pot să-mi imaginez astăzi o companie serioasă care proiectează un produs nou fără să ia în considerare cerinţele de mediu.”

Companiile îsi măsoară impactul activităţii lor asupra mediului prin instrumente precum ciclul de viaţă al produselor. Aceasta implică materiile prime, începând cu locul de provenienţă al acestora şi trecerea lor prin toate procesele de producţie. Impactul asupra mediului al unui produs este măsurat până la sfârşitul duratei sale de viaţă, până la reciclare sau distrugere. “La fiecare nivel se pot identifica emisiile, deşeurile rezultate şi utilizarea resurselor,” declară Carlson.

lifecycle_truck2 ResizedDe îndată ce o companie îşi cunoaşte în amănunt care este impactul său asupra mediului, există o serie de căi pentru a-l reduce. ” O cale ar fi să se stabilească pe termen lung un barem pentru fiecare nouă generaţie de produse, care ar trebui să fie întotdeauna mai mic decât precedentul,” mai spune Carlson. “Aceasta înseamnă că trebuie să-ţi stabileşti obiective precum înjumătăţirea emisiilor pentru următoarea generaţie de produse şi trebuie să-ţi fixezi o strategie în acest sens.” Unele companii îşi realizează pe cont propriu o bază de date cu materialele pe care le folosesc şi evaluarea ciclului de viaţă al acestora pentru ca proiectanţii viitoarelor produse să poată vedea cum diferite opţiuni vor afecta impactul asupra mediului.

Ceea ce conduce proiectarea spre produse tot mai avansate din punct de vedere ecologic, este combinaţia dintre cererea consumatorilor şi initiaţiva în afaceri. “Eu cred că industria urmează cererea pieţei dar de asemenea imprimă o cerere mai mare pentru produse cu performanţe ecologice ridicate”, continuă Carlson. “Informaţiile sunt puţine, aşa că orice consumator poate doar ăa aibă cereri la modul general: noi nu vrem emisii de carbon mari, nu vrem substanţe toxice, etc. Iar companiile trebuie să interpreteze aceste cerinţe în ceva ce pot oferi.”

În timp ce acţiunile în această direcţie conduc spre un bun PR, pentru multe companii există şi un efect pozitiv asupra rezultatelor lor. “Cei mai mulţi chiar reuşesc să economisească prin descoperirea unei risipe de materiale sau de energie în procesul tehnologic,” continuă Carlson. Există un beneficiu şi din motive interne, companiile care se preocupă de mediul înconjurător vor avea un avantaj atunci când îşi propun să atragă angajaţi preocupaţi de protecţia mediului.

Una dintre primele companii industriale majore care şi-au îndreaptat atenţia spre reducerea impactului ciclului de viaţă a produselor sale asupra mediului a fost Volvo Trucks. “Începuturile noastre în domeniul ecologiei datează de la prima conferinţă ONU despre mediu din 1972, ” declara  Lars Mårtensson, directorul de mediu. “CEO-ul nostru de atunci, PG Gyllenhammar, spunea că suntem o parte a problemei, dar suntem şi o parte a soluţiei. Aceasta a fost o declaraţie foarte îndrăzneaţă pentru un producător de autovehicule de la acea vreme.

lifecycle_truck3 ResizedConstructorul de autocamioane din Gothenburg a analizat sistematic ciclul de viaţă al vehiculelor sale, găsind noi căi de a economisii energie şi materiale în timpul producţiei, reducând consumul de combustibil şi emisiile de-a lungul anilor de exploatare, şi reuşind astfel să micşoreze impactul asupra mediului până la sfârşitul ciclului său de viaţă. “Ne concentrăm acum pe reducerea dependenţei de combustibilii fosili şi limitarea impactului asupra climei,” continuă Mårtensson. ” Acţionăm în două zone: facem ca produsele şi operaţiunile noastre să fie cât mai eficiente şi introducem combustibili regenerabilili”.

În 2007, Volvo a devenit prima companie care avea o fabrică neutră din punct de vedere al emisiilor. Întreaga energie consumată de uzina din Gent, Belgia este obţinută din surse regenerabile: energie eoliană, biomasă, şi panouri solare, toate instalate în incinta uzinei. ” În ultimii cinci ani am reuşit să reducem consumul de energie cu cel puţin 30%,” declara Mårtensson. “Toate marile noastre uzine vor fi neutre din punct de vedere al emisiilor  CO2 până la sfârşitul anului 2010.”La fabrica de cabine din Umeå, Suedia, apa dintr-un râu glaciar subteran este folosită pentru sistemele de răcire ale fabricii, iar un centru Volvo Trucks din Verona, Italia, obţine toată energia electrică necesară de la celulele solare, surplusul fiind trimis către reţeaua locală de distribuţie.

Conform evaluărilor ciclului de viaţă realizate de Volvo, circa 90% din impactul asupra mediului al unui camion provine din exploatarea sa, aşa că aici îşi concentrează compania cele mai multe eforturi. În timp ce emisiile de CO2 nu sunt încă regularizate, aceasta este direcţia  în care Volvo a făcut progrese imense din proprie iniţiativă. “În ultimii 30 de ani, am reuşit să reducem consumul de motorină cu circa 40 %, ceea ce reprezintă o realizare extraordinară,” declara Mårtensson. Compania şi-a stabilit singură obiectivul de a îmbunătăţi continuu consumul de combustibil  cu un procent în fiecare an.

Progrese considerabile în privinta eficienţei consumului de combustibil au fost posibile cu noile camioane hibride Volvo, aflate în prezent în teste de exploatare reale în Suedia. Aceste teste dovedesc că, pentru camioanele din traficul urban, consumul de combustibil poate fi redus cu 15-20%, scăderea emisiilor fiind pe măsură. O altă iniţiativă Volvo este pachetul de servicii Fuelwatch, care ajută clienţii să reducă consumul de combustibil şi emisiile de CO2 prin diferite măsuri precum instruirea şoferilor.

În orice caz, reducerea la zero a emisiilor de CO2 va necesita noi combustibili, iar în acest domeniu Volvo face din nou un pas înaintea industriei. În 2007, compania a prezentat şapte autocamioane ce pot funcţiona cu şapte combustibili regenerabili diferiţi. Mesajul Volvo către industria de energie şi către guverne a fost: noi avem tehnologia, acum furnizaţi-ne combustibilul. Doi dintre aceşti combustibili au cel mai mare potenţial din perspectiva companiei Volvo: bio-DME, care poate fi produs din biomasă şi o combinaţie lichida între biogaz şi diesel. “Credem că aşa ceva va fi foarte interesant în viitorul apropiat,” declara Mårtensson.

lifecycle_truck4 ResizedVolvo a avut o serie de iniţiative pentru a se asigura că, atunci când un camion ajunge la sfârşitul vieţii sale, orice parte componentă care poate fi reciclată va fi reciclată. Piesele componente sunt marcate pentru a indica în mod clar care este cea mai bună soluţie de reciclare şi au fost editate manuale pentru demontare. Unele componente sunt renovate şi vândute. “Circa 90-95 dintr-un camion poate fi reciclat, ca material sau energie, ” continua Mårtensson.”Circa o treime din fiecare camion pe care îl fabricăm este făcut din materiale reciclabile.

O persoană cinică ar putea să acuze companiile că aderă la aceste idei doar de dragul unui bun PR. Mårtensson consideră ca pentru Volvo acesta este un proiect pe termen lung care implică toata organizaţia Volvo. “Ne ocupăm de îmbunătăţirea impactului asupra mediului de foarte mult timp şi considerăm că aceasta este chiar o obligaţie pentru noi ca şi companie. Afacerile noastre vor avea de câştigat şi este crucial pentru supravieţuirea noastră pe termen lung să lucrăm proactiv pentru a rămâne în fruntea celor care sunt pro-mediu. Dacă nu eşti proactiv  înseamnă ca vezi mediul ca pe un cost, când de fapt, ar trebui să fie privit ca o oportunitate de business.

1. Materiale

De la oţel şi cauciuc la materialele textile şi vopsea, un camion Volvo este fabricat din circa 7000 kg de materiale. Astazi 30% dintr-un camion Volvo o reprezintă materialele reciclate, în special fier şi aluminiu, dar de asemenea cupru şi plumb.

2. Producţie

Într-un interval de cinci ani, producţia neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2, reciclarea şi energia obţinută eficient a făcut ca Volvo Trucks să producă acum cu 70% mai puţine deşeuri, să utilizeze cu 40% mai puţină apă şi să consume cu 30% mai puţină energie pentru fiecare camion fabricat.

3. Utilizare

Consumul de combustibil, nivelul de emisii şi efectul întreţinerii însumează în jur de 90% din amprenta toatală asupra mediului a unui camion Volvo pe durata întregii sale vieţi. Emisiile din camioanele Volvo de astăzi sunt de 100 de ori mai mici decât în urmă cu 20 de ani.

4. Reciclare

Circa 85% dintr-un camion Volvo obişnuit o reprezintă părţile din metal. Împreună cu diferite componente din plastic şi cauciuc, 85-95 % din vehicul poate fi reciclat. Toate componentele din plastic mai mari de 50 de grame sunt ştanţate cu un semn astfel încât să fie uşor de identificat în timpul procesului de reciclare.

Lasa un raspuns

*