Arhiva | decembrie, 2009

Tags:

Eficienţa utilizării combustibilului

Publicat in 25 decembrie 2009 de DAF

Mai mult de la combustibil cu DAF

screen-capture-17

Vehiculele DAF au devenit renumite în timp pentru eficienţa utilizării combustibilului. De repetate ori, vehiculele DAF s-au clasat pe primele locuri în testele de rulare pentru economia de combustibil executate de importante reviste de camioane.
Întregul face diferenţa. O transmisie eficientă nu garantează în sine cel mai bun consum de combustibil în utilizarea zilnică.
O combinaţie de factori diferiţi, precum configuraţia generală a vehiculului carosat, starea de întreţinere şi stilul de conducere, este decisivă pentru consumul redus de combustibil al ansamblului vehiculului.

Transmisia corectă
O transmisie eficientă va asigura puterea motorului pe şosea, cu pierderi minime.
Motoarele DAF dispun de un cuplu ridicat la turaţii reduse ale motorului. Pentru a profita la maxim de avantajele caracteristicilor motorului, DAF a dezvoltat rapoarte rapide pentru puntea spate şi Citeste

Comentarii

Tags: , , , , ,

Produsele DAF si mediul inconjurator

Publicat in 25 decembrie 2009 de DAF

95% din impactul negativ al unui camion asupra mediului înconjurător are loc în timpul duratei de viaţă active.
Cauzele acestui impact negativ sunt oxizii de azot (NOx), particulele de negru de fum, hidrocarburile, dioxidul şi monoxidul de carbon (CO2 şi CO) conţinute în gazele de eşapament.
screen-capture-16 În consecinţă, etapa de proiectare a motorului reprezintă o parte extrem de importantă a procesului de dezvoltare a camioanelor.

Reducerea poluării fonice
Un alt aspect deosebit de important, în care s-au făcut progrese mari, este nivelul de poluare fonică produs de camioane. În 1970, un camion de 250 CP producea la fel de mult zgomot ca 12 camioane din ziua de azi.

Întreţinerea
DAF acţionează şi în direcţia reducerii impactului ecologic al operaţiilor de reparaţii şi Citeste

Comentarii

Tags: , , , ,

Motoare EEV extra-curate

Publicat in 25 decembrie 2009 de DAF

screen-capture-13

DAF oferă motoare EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles – Vehicule ecologice avansate) pentru toată gama sa de vehicule. Motoarele EEV au valori ale emisiilor chiar mai scăzute decât cele stipulate în exigentul standard Euro 5.

Mai curate decât motoarele cu gaze naturale
Prin adăugarea unui filtru catalitic la motoarele dotate cu sistem de injecţie SMART şi cu noua tehnologie DAF SCR, motoarele PACCAR EEV sunt chiar mai curate Citeste

Comentarii

Tags: , ,

BioDiesel

Publicat in 25 decembrie 2009 de DAF

DAF a fost dintotdeauna unul dintre cei mai activi utilizatori de tehnologii avansate pentru a reduce impactul produselor sale asupra mediului, într-o manieră mai strictă decât reglementările în vigoare.
Desigur, gama completă de produse este disponibilă cu standardul de emisii Euro 5. Multe tipuri de vehicule pot fi de asemenea furnizate cu motoare EEV.

Mai mult, dezvoltăm în continuare noi soluţii, anticipând reglementările legale viitoare şi asigurându-ne că dispunem întotdeauna de soluţii conforme cu cererile pieţii.

Carburantul biodiesel

screen-capture-7

Combustibilii organici
Combustibilii organici sunt combustibili obţinuţi din surse organice. Combustibilii organici netrataţi, cum ar fi uleiurile vegetale nerafinate (SVO) sau uleiurile vegetale reziduale (WVO) Citeste

Comentarii

Tags:

Vehicule mai lungi şi mai grele (LHV)

Publicat in 25 decembrie 2009 de DAF

screen-capture-1

LHV-urile, denumite şi vehicule combinate ECO, sunt combinaţii de vehicule care depăşesc lungimea totală admisă în prezent în Uniunea Europeană, şi anume 16,50 m pentru combinaţiile cap tractor – semiremorcă şi 18,25 m pentru combinaţiile camion – remorcă independentă. Testele cu vehicule LHV au fost efectuate sau sunt în curs de efectuare în Germania şi Olanda, şi sunt planificate şi în alte ţări europene.

LHV-urile din aceste teste au o lungime maximă de 25,25 m şi o greutate Citeste

Comentarii

Tehnologia hibrid DAF

Publicat in 25 decembrie 2009 de DAF

screen-capture-5

PACCAR şi-a propus scopul ambiţios de a obţine o reducere de 30% a consumului vehiculelor de categorie medie, până în 2013. Pentru atingerea acestui obiectiv, se va utiliza cu precădere tehnologia hibrid.

Tehnologia hibrid DAF
Am dezvoltat un prototip hibrid pe baza camionului LF45 de 7,5 tone, în cooperare cu companiile PACCAR Leyland Trucks Ltd. şi Eaton şi cu centrul de cercetări tehnice TNO din Olanda. Vehiculul utilizează un sistem hibrid Citeste

Comentarii

DAF – Preocupare pentru mediu în procesele de producţie

Publicat in 25 decembrie 2009 de DAF

Cele mai importante aspecte legate de mediu se referă la:
-consumul de apă, aer şi energie
-materii prime şi aditivi
-substanţe reziduale
-poluare fonică

În ultimele decenii, au fost introduse noi procese şi instalaţii, iar utilizarea materialelor periculoase a fost redusă, pentru a minimiza efectele negative ale produselor noastre asupra mediului:

1970 – izolare îmbunătăţită a clădirilor şi sistemelor de încălzire, pentru reducerea consumului de energie.
1975 – sisteme de tratare a apelor reziduale integrate în diverse procese de producţie
1990 – sisteme de recirculare a apei de răcire, în celulele de testare a motoarelor
1994 – acţiuni de îmbunătăţire a calităţii solului în Eindhoven
1994-2002 – noi secţii de vopsitorie pentru şasiuri şi motoare, introducerea vopselelor cu emisii reduse (vopsele solide şi pe bază de apă), noi secţii de vopsitorie în Eindhoven şi Westerlo
1999 – teste privind revitalizarea solurilor contaminate din Eindhoven prin mijloace biologice Citeste

Comentarii

Tags:

DAF Trucks impune noi standarde

Publicat in 25 decembrie 2009 de DAF

În trecut, DAF Trucks a depus eforturi pentru limitarea impactului produselor şi proceselor sale asupra mediului. Desigur, compania va continua să promoveze şi în viitor iniţiative privind dezvoltarea şi fabricarea unor produse cu impact redus asupra mediului, eficiente din punct de vedere economic, cu necesităţi de întreţinere reduse, şi reciclabile într-o proporţie cât mai mare.

DAF Trucks impune noi standarde
De mai multe decenii, DAF Trucks impune noi standarde în materie de tehnologii şi soluţii de transport inteligente. Compania deţine o lungă listă de inovaţii de marcă, în special în domeniul motoarelor şi a tehnologiei de transmisie.
Deşi, iniţial, cererea de vehicule cât mai puternice, cu un consum cât mai mic, a reprezentat principalul factor determinant în dezvoltarea de noi produse, protecţia mediului a jucat un rol tot mai important în dezvoltarea de noi produse, începând cu anii 80.
Introducerea conceptului EcoDesign în 1995 a fost urmată Citeste

Comentarii

Tags: , ,

DAF – Politica de mediu

Publicat in 23 decembrie 2009 de DAF

Politica de mediu DAF acoperă toate activităţile, produsele, serviciile şi sediile companiei.
Începând cu 1995, compania noastră are o declaraţie oficială privind politica de mediu.
În 1993, DAF a început implementarea unui sistem de management ecologic conform standardului internaţional ISO 14001. Uzinele DAF de la Eindhoven şi Westerloo deţin certificate ISO 14001 încă din 1998.
În 1999 a fost emisă o nouă declaraţie privind politicile de mediu EcoDesign, evidenţiind abordarea unică a companiei DAF în direcţia dezvoltării ecologice a produselor.
În cadrul politicii de mediu DAF, a fost formulată o politică de reciclare în 2003

untitled2

Grija pentru mediul înconjurător – o responsabilitate socială
Politica de mediu este o responsabilitate socială pe care DAF Trucks N.V. şi-o asumă. Societatea din ziua de azi aşteaptă ca agenţii economici să contribuie în mod activ şi concret la reducerea Citeste

Comentarii

Tags: , , , ,

Vehiculele DAF EEV

Publicat in 23 decembrie 2009 de DAF

screen-capture-2

Ce reprezintă EEV?
EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles – Vehicule cu emisii reduse de gaze) este cel mai sever standard privind emisiile de noxe pentru motoarele cu combustie internă emis până acum. Standardul EEV specifică emisii extrem de scăzute de “particule”, care reprezintă o ameninţare gravă la adresa sănătăţii şi calităţii vieţii umane.
Pentru un mediu mai curat 1

screen-capture-3

Ce avantaje obţin de la un vehicul EEV?
În oraşe din întreaga Europă sunt instituite treptat zone cu emisii poluante mici.
Un alt mijloc de a împiedica accesul vehiculelor poluante în anumite zone este impunerea de taxe de autostradă, precum taxa germană Maut.
Vehiculele EEV se califică pentru reduceri maxime ale taxelor de autostradă şi taxelor de acces Citeste

Comentarii