Categoria | Amprenta CO2

DAF – Preocupare pentru mediu în procesele de producţie

Publicat in 25 decembrie 2009 de DAF

Cele mai importante aspecte legate de mediu se referă la:
-consumul de apă, aer şi energie
-materii prime şi aditivi
-substanţe reziduale
-poluare fonică

În ultimele decenii, au fost introduse noi procese şi instalaţii, iar utilizarea materialelor periculoase a fost redusă, pentru a minimiza efectele negative ale produselor noastre asupra mediului:

1970 – izolare îmbunătăţită a clădirilor şi sistemelor de încălzire, pentru reducerea consumului de energie.
1975 – sisteme de tratare a apelor reziduale integrate în diverse procese de producţie
1990 – sisteme de recirculare a apei de răcire, în celulele de testare a motoarelor
1994 – acţiuni de îmbunătăţire a calităţii solului în Eindhoven
1994-2002 – noi secţii de vopsitorie pentru şasiuri şi motoare, introducerea vopselelor cu emisii reduse (vopsele solide şi pe bază de apă), noi secţii de vopsitorie în Eindhoven şi Westerlo
1999 – teste privind revitalizarea solurilor contaminate din Eindhoven prin mijloace biologice
2000 – introducerea neutralizării fără crom în secţia de vopsitorie a panourilor
2000 – rezervoarele subterane de motorină, uleiuri noi şi uzate şi păcură sunt înlocuite cu rezervoare supraterane
2002 – este iniţiat un vast program de economii de energie în Eindhoven
2003 – reducerea drastică a utilizării industriale a apei potabile: în Eindhoven, prin utilizarea apelor uzate pentru procesele de răcire; în Westerlo, prin modificarea circuitelor de răcire pentru utilajele de producţie a punţilor.
2004 – introducerea podelelor impermeabile, pentru reducerea riscului de poluare a solului
2005 – introducerea noilor filtre ‘în buclă închisă’ pentru reducerea emisiilor de particule şi disipării căldurii
2005 – introducerea neutralizării fără crom în atelierele de vopsire a componentelor. Apa reziduală de la uzina din Eindhoven nu mai conţine crom.
2007 – noi celule de testare a motoarelor cu frâne de motor electrice care pot genera până la 20% din necesarul de electricitate al uzinei DAF din Eindhoven.
2008 – începând cu 1 ianuarie 2008, la unitatea de testare a vehiculelor din Sint-Oedenrode este utilizată energie ecologică
2009 – declaraţia oficială „Zero deşeuri la groapa de gunoi” pentru DAF Eindhoven şi Westerlo; toate deşeurile sunt reciclate, utilizate ca materiale brute sau utilizate pentru a genera energie prin incinerare

Procesele de producţie – Evaluarea impactului asupra mediului

Toate planurile noastre de investiţii beneficiază şi de o evaluare obligatorie din punctul de vedere al impactului asupra mediului. Sunt stabilite obiective sau limite pentru toate aspectele, în funcţie de prevederile legale sau în funcţie de reglementările PACCAR sau DAF. Sunt efectuate măsurători continue pentru analizarea modului în care sunt respectate aceste obiective şi limite.
Rezultatele din cadrul politicii de mediu DAF sunt evidente: în comparaţie cu anul 2000, emisiile de solvenţi per camion construit au fost reduse cu peste 35%, cantitatea de reziduuri chimice per camion construit a fost redusă cu 36%, iar utilizarea apei potabile în producţie a fost redusă cu aproape 65%. Iar acestea sunt doar câteva exemple.

Emisii poluante în atmosferă
Emisiile totale de hidrocarburi din Eindhoven şi Westerlo au scăzut de la 19,8 kg per camion în 2000, la 11,5 kg per camion in 2006. Această reducere poate fi atribuită noilor ateliere de vopsitorie pentru punţi, motoare şi şasiuri, precum şi introducerii vopselelor cu emisii reduse, pe bază de apă.
Utilizarea clătirii cu apă şi a agenţilor de curăţare pe bază de apă pentru degresarea pieselor înainte de vopsire (punţi, motoare, şasiuri, cabine) a contribuit de asemenea la reducerea emisiilor. DAF depune eforturi şi în direcţia reducerii emisiilor de particule (praf). În mai multe locaţii, DAF a implementat noi sisteme de filtrare, pentru eliminarea emisiilor de praf.

Procesele de producţie – Consumul de energie
Încă din anii ’70, DAF a început să economisească energie, izolând clădirile şi instalând sisteme de control al temperaturii. În 2003 a fost implementat un plan de economisire a energiei, bazat pe protocolul privind energia, emis de guvernul olandez. Pe baza acestui plan au fost implementate măsuri de economisire a energiei pentru diverse instalaţii.
De exemplu, în Eindhoven au fost instalate prototipuri ale unor celule de combustibil de înaltă eficienţă, şi mai multe clădiri au fost izolate termic. Ajustările efectuate asupra sistemului de alimentare cu apă caldă au permis realizarea unor economii considerabile de gaze naturale. În comparaţie cu anul de referinţă 1998, eficienţa energetică din 2006 a crescut cu 16%.

Materiile prime şi aditivii

Depozitele DAF sunt utilizate pentru stocarea materiilor prime, materialelor şi produselor chimice. Având în vedere siguranţa şi protecţia solului, stocarea produselor chimice este redusă la minim. În privinţa livrărilor de produse chimice, DAF aplică principiul livrării directe cât mai mult posibil. Acest lucru înseamnă că, atunci când o anumită substanţă este necesară în producţie, aceasta este livrată exact în cantitatea necesară, la locul şi la momentul potrivit. Toate substanţele chimice sunt evaluate şi aprobate pe baza criteriilor de mediu, înainte de a fi utilizate.

Reziduurile

Deşeurile periculoase, rebuturile şi alte reziduuri sunt eliminate conform prevederilor legale. Ambalajele DAF sunt în cea mai mare parte reciclabile – lemn, carton şi material plastic. DAF urmăreşte în permanenţă reducerea cantităţii de ambalaje şi a deşeurilor provenite din ambalaje. Un exemplu în acest sens este dat de posibilitatea de returnare a ambalajelor, în scopul reutilizării. De asemenea, a fost implementat un program de reducere continuă a deşeurilor periculoase şi a rebuturilor.

Procesele de producţie – Poluarea fonică şi a solului

Poluare sonoră
Sediul DAF din Eindhoven este situat la periferia oraşului. În decursul timpului, au apărut noi zone rezidenţiale în apropierea acestui sediu. Din acest motiv, autorităţile au definit noi limite de poluare fonică. Pentru respectarea acestor limite, DAF a dispus mai multe măsuri, printre care: instalaţii de răcire noi şi silenţioase şi unităţi de ventilaţie localizate pe acoperişurile clădirilor sale. La fiecare renovare sau proiect noi, sunt efectuate teste acustice, pentru evaluarea poluării fonice a zonei respective.

Poluarea solului
Acordăm tot mai multă atenţie reducerii riscului de penetrare a lichidelor în sol. Angajaţii sunt special instruiţi şi li se impun anumite proceduri speciale. Sunt utilizate tăvi anti-scurgere când se lucrează cu lichide. Au fost instalate podele impermeabile în mai multe locaţii, pentru a reduce la minimum riscul contaminării solului.

Zero deşeuri la halda de gunoi
Ambele unităţile de producţie DAF din Eindhoven (Olanda) şi Westerlo (Belgia) funcţionează după politica ‘Zero deşeuri la halda de gunoi’. Aceasta înseamnă că deşeurile nu sunt eliminate în mediul înconjurător, ci sunt reciclate sau utilizate pentru generarea de energie prin incinerare.
Pentru a realiza aceasta, fluxurile de deşeuri ale DAF au fost analizate amănunţit şi clasificate pentru reutilizare. Spre exemplu, reziduurile de vopsea şi particulele reţinute de filtre de la unităţile de vopsitorie, precum şi reziduurile create de împroşcarea cu alice metalice sunt utilizate ca materii prime în industria cimentului.

Reciclarea
Impactul unui camion casat asupra mediului este luat în calcul încă din faza de proiectare. Peste 93% din materialele utilizate la un camion DAF modern sunt reciclabile; peste 96% pot fi recuperate.

Impactul unui camion casat asupra mediului este luat în calcul încă din faza de proiectare. Peste 93% din materialele utilizate la un camion DAF modern sunt reciclabile; peste 96% pot fi recuperate.

Definiţii
Reciclarea şi recuperarea sunt definite în:
ISO 22628 „Vehicule rutiere – Reciclabilitate şi recuperabilitate”
Directiva 2000/53/CE – Vehiculele scoase din uz

Reciclarea este reprocesarea în procesele de producţie a materialelor reziduale în scopul iniţial sau în alte scopuri, cu excepţia procesării ca mijloc de generare a energiei.
Recuperarea este reprocesarea în procesele de producţie a materialelor reziduale în scopul iniţial sau în alte scopuri, precum şi procesarea ca mijloc de generare a energiei.

Politica de reciclare
Politica de reciclare a DAF conţine următoarele puncte:
obţinerea unui caracter reciclabil face parte din procesul de dezvoltare a produsului
întregul ciclu de viaţă al produsului este luat în considerare atunci când se apreciază impactul materialelor utilizate asupra mediului
sunt publicate ghiduri de sortare, pentru a informa dealerii şi clienţii despre tipurile de plastic utilizate în vehiculele DAF

Ghidul de reciclare
DAF promovează reutilizarea materialelor printr-un design inovator şi prin furnizarea tuturor informaţiilor necesare. Componentele de plastic utilizate în cadrul unui camion DAF pot fi separate cu uşurinţă în timpul dezmembrării. Sunt emise ghiduri de reciclare pentru fiecare serie de vehicule, în care toate componentele de plastic au coduri de culori în funcţie de tipul materialului, pentru a uşura sortarea cât mai mult posibil. Peste 80% din componentele de plastic din camioanele noastre pot fi reciclate.

Recondiţionarea pieselor
În atelierul de recondiţionare DAF din Eindhoven sunt recondiţionate anual peste 75.000 de componente. Aceste componente includ electromotoare, pompe de combustibil, cutii de viteze şi chiar motoare întregi. Calitatea componentelor recondiţionate este similară cu a celor noi.

Lasa un raspuns

*